Czym są ekologiczne źródła energii?

W miarę rozwoju gospodarczego oraz technologicznego zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Jednak pozyskiwanie jej z paliw kopalnych, takich jak chociażby węgiel kamienny i brunatny czy ropa naftowa jest nieuzasadnione ekonomicznie, a nie bez znaczenia pozostaje również aspekt ekologiczny. Naukowcy od dawna alarmują, że jeśli nie zmieni się polityka pozyskiwania energii, to konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. A tak naprawdę mamy wybór. Istnieją bowiem ekologiczne źródła energii, które przynoszą bardzo konkretne korzyści ekonomiczno-ekologiczne. Dlatego warto po nie sięgać - zarówno w rozumieniu ogółu naszej planety, jak i indywidualnie każdego domostwa. Jednak czym są owe ekologiczne źródła energii?

Ekologiczne źródła energii – co to?

W dużym uproszczeniu, ekologiczne źródła energii to takie, które podczas jej wytwarzania nie szkodzą naszemu środowisku. Korzystając z takich źródeł energii nie tylko nie niszczymy środowiska i naszej planety, ale wręcz pozwalamy jej na regenerację nie wytwarzając niepotrzebnych odpadów, które w znacznym stopniu zanieczyszczają powietrze. Ekologiczne źródła energii to w dużej mierze OZN, czyli odnawialne źródła energii, chociaż nie tylko. Bowiem ekologicznym źródłem energii jest też gaz ziemny. Przyjrzyjmy się pokrótce rodzajom i cechom ekologicznych źródeł energii.

Gaz ziemny

Gaz ziemny to naturalne paliwo pochodzenia organicznego, które wydobywane jest ze złóż skorupy ziemskiej. Stanowi ono mieszaninę gazów oraz par zawierających znaczne ilości metanu. Aktualnie gaz ziemny uważany jest za najczystsze ze znanych nam paliw kopalnych. Co ciekawe, chociaż gaz ten nazywa się “błękitnym paliwem” to naturalnie nie posiada on barwy ani zapachu. Gaz ziemny uważany jest za paliwo ekologiczne z jeszcze kilku względów. Po pierwsze, gaz ten nie wymaga obróbki, czyli jest gotowy do użycia właściwie od razu po wydobyciu, a po jego spalaniu nie pozostają żadne elementy stałe takie jak popiół czy pył - jest zatem paliwem czystym. Po drugie, podczas spalania gazu ziemnego emisja dwutlenku węgla jest o 30% mniejsza niż jest to w przypadku oleju opałowego i 50% mniejsza niż w przypadku węgla. Do tego spalanie gazu ziemnego nie powoduje powstawania tlenków siarki, które uważane są za przyczynę kwaśnych deszczy czy innych produktów zanieczyszczających środowisko.

Energia wiatrowa

Wytwarzana jest przy pomocy specjalnych turbin wiatrowych. Sam wiatr powstaje w wyniku poziomych ruchów powietrza względem ziemi. Popychają one łopatki turbin, które to napędzają generatory prądu elektrycznego. Przy wytwarzaniu energii w taki sposób nie powstają żadne zanieczyszczenia atmosferyczne. Ze względu na różną siłę wiatru, stosuje się specjalne generatory służące do magazynowania wyprodukowanej energii. Wspomniane turbiny wiatrowe, potocznie nazywane wiatrakami, mogą być montowane na nieużytkach, gdzie często spotyka się olbrzymie elektrownie wiatrowe służące do produkcji prądu.

Energia słoneczna

Polega na wykorzystywaniu promieni słonecznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Jest jednym z najbardziej powszechnych i znanych sposobów pozyskiwania energii. Coraz częściej, również w naszym kraju, możemy spotkać instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach domów czy różnych innych budynkach. Właśnie w taki sposób pozyskuje się energię słoneczną. Instalacja taka działa w oparciu o kolektory słoneczne ustawiane pod odpowiednim kątem do padających promieni. Jest to czysty oraz bezpieczny dla środowiska i użytkowników sposób pozyskiwania energii. Na świecie istnieje również kilka elektrowni słonecznych, a jedną z najbardziej znanych jest Elektrownia Solar One w Kalifornii.

Energia wodna

Energia wodna nazywana jest także energią hydrotermalną lub hydroenergią i należy do jednych z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Do wytworzenia energii z wody stosowane są specjalne młyny, koła wodne oraz zapory, które wykorzystują spiętrzoną wodę, napędzając tym samym generatory prądu. Najważniejszym elementem do wytwarzania energii z wody jest turbina. Wytworzenie energii w taki sposób jest stosunkowo tanie i oczywiście nie powoduje emisji czynników szkodliwych.

Energia geotermalna

Energia geotermalna to tak naprawdę energia pochodzącą z wnętrza Ziemi. Dzięki procesom cieplnym zachodzącym między jądrem Ziemi a jej powierzchnią powstaje energia cieplna. Potęgę tej energii możemy zobaczyć w postaci gejzerów, gorącej magmy czy naturalnych wód termalnych wypływających na powierzchnię. Eksploatacja zasobów geotermalnych nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a jej koszty są dość niskie. Coraz częściej zastosowanie tego rodzaju energii widzimy w postaci zastosowania pomp ciepła, które ogrzewają całe domy.

Energia biomasy

Energia ta powstaje w wyniku wykorzystywania odpadów organicznych, pozostałości produkcji rolnej oraz biodegradacji produktów do wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej. Proces uzyskania energii z biomasy polega na odzyskiwaniu energii zwartej w roślinach poprzez ich spalanie. W ten sposób uzyskuje się ciepło, które może zostać przetworzone na inne rodzaje energii. Do uzyskania biomasy hoduje się nawet specjalne rośliny, takie jak wierzba wiciowa, które cechują się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi. Do źródeł biomasy należą: drewno, słoma zbóż, odchody zwierząt czy osady ściekowe.

Darmowa wycena

Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 24 godzin.

Wysyłając zapytanie akceptujesz naszą Politykę prywatności

Fotowoltaika, Panele Słoneczne Mrągowo, Elbląg, Olsztyn, Ełk, Ostróda, Giżycko, Kętrzyn, Pisz, Szczytno, Biskupiec, Kętrzyn, Mikołajki, Olecko, Grajewo, Mikołajki, Olecko, Bartoszyce, Ryn