Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Solar Gain Sp. z o.o. z siedzibą: Plac Kajki 5, 11-700 Mrągowo.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Solar Gain Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@solargain.pl.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –udzielenie odpowiedzi na wiadomość).
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy Solar Gain Sp. z o.o., a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, c)prawo do wniesienia sprzeciwu,w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.